© Angela Trabocchi 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

- As second shooter for Sara Lancini -

wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake
wedding in garda's lake